Logo

Kancelaria Adwokacka Magdalena Mojka
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 lok. 213
tel.: 503 323 081, e-mail: mojka@wroclawadwokat.eu

 
Logo

Pomoc prawna drogą elektroniczną


Mając na uwadze wygodę Klienta Kancelaria Adwokacka świadczy również usługi on-line, co umożliwia uzyskanie pomocy prawnej drogą elektroniczną. Kancelaria Adwokacka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, służące zachowaniu poufności i bezpieczeństwa przekazywanych danych.

Skorzystanie z usługi on-line odbywa się według prostego schematu:

  • Klient przesyła do Kancelarii na adres mojka@wroclawadwokat.eu e-maila zawierającego pytanie i opis problemu prawnego oraz zakres oczekiwanej pomocy.
  • Kancelaria potwierdza odbiór wiadomości wskazując cenę za usługę prawną oraz termin wykonania zlecenia.
  • W przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków wskazanych w wiadomości zwrotnej, należy uiścić zapłatę ustalonego honorarium na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w e-mailu.
  • Po dokonaniu wpłaty Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość zawierającą odpowiedź na postawiony przez siebie problem.

Z uwagi na różnorodność otrzymywanych zapytań prawnych Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony), o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym i wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie.

Za wykonaną usługę Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT.