Logo

Kancelaria Adwokacka Magdalena Mojka
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 lok. 213
tel.: 503 323 081, e-mail: mojka@wroclawadwokat.eu

 
Logo

Zasady współpracy i wynagrodzenia


Wynagrodzenie adwokata określane jest każdorazowo na podstawie umowy z klientem (art. 16 ust.1 ustawy Prawo o adwokaturze). Usługi prawne opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.


Ustalenie honorarium następuje zawsze po wstępnej analizie zagadnień, którymi Kancelaria ma się zajmować i jest uzgadniana z klientem w indywidualnej formie. Głównymi wyznacznikami przy jego ustalaniu są: rodzaj spraw i stopień ich skomplikowania oraz wymagany nakład pracy.

Naszym Klientom proponujemy następujące zasady rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

Koszt porady prawnej wynosi od 50 do 200 zł (do ceny dolicza się 23 % podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Przy ustalaniu w umowie opłaty brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Przy ustalaniu wynagrodzenia Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
  • do 500 zł – 60 zł,
  • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł,
  • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł,
  • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł,
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł,
  • powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W sprawach karnych oraz rozwodowych, a także w sprawach o podział majątku dorobkowego stawki określane są indywidualnie, w oparciu o nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Bez względu na przyjęty model współpracy za udział Kancelarii jako pełnomocnika w rozprawach sądowych i czynnościach wykonywanych na rzecz Klienta poza Wrocławiem, przysługuje oprócz ustalonego honorarium zwrot kosztów dojazdu określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.