Logo

Kancelaria Adwokacka Magdalena Mojka
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 lok. 213
tel.: 503 323 081, e-mail: mojka@wroclawadwokat.eu

 
Logo

Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, polegające w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.


Atutami Kancelarii jest kompetencja i pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę, przygotowywanie nowoczesnych rozwiązań prawnych, natychmiastowa realizacja zleceń oraz dostosowanie sposobu świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klienta. Dostosowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo można zlecić prowadzenie sprawy we wszystkich lub poszczególnych jej instancjach lub też jedynie przygotowanie pisma procesowego czy udzielenie porady prawnej.

Do każdego z Klientów Kancelaria podchodzi indywidualnie, starając się kompleksowo określić i odpowiedzieć na jego potrzeby. Kancelaria świadczy usługi prawne z poszanowaniem przepisów prawa oraz zasad etyki i godności zawodu adwokata.Aby zapewnić Klientom kancelarii kompleksową obsługę, Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu jak i pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Z uwagi na czynności zawodowe przed osobistym udaniem się do Kancelarii proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 503 323 081.

Na życzenie Klienta Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

Wymagania zawodowe adwokatów

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 22 tys. adwokatów. (za: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019)

Adwokat a radca prawny

Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie). Przed 1 lipca 2015 roku obrońcą w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, mógł być tylko adwokat. Obecnie obrońcą w procesie karnym może być również radca prawny (art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku). Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.